To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

tháng 12 2017

Nguyễn Hoàng Giang - Chàng lập trình viên tài năng khiếm thị đầu tiên của Châu Á

Mới đây, một bài báo trên trang Channel News Asia đã vinh danh Giang như một biểu tượng của sự kiên cường và thái độ sống lạc quan, mạnh mẽ... Đọc thêm »
Được tạo bởi Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© Tiếp Thị Kinh Doanh

plug-ins